ส่งข้อความ
ติดต่อเรา
TAO

หมายเลขโทรศัพท์ : 49 176 6973 6588

โพรไฟล์ QC

KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 0KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 1KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 2

 • KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: ISO 9001:2015
  หมายเลข: USA23Q42759R0M
  วันที่ออก: 2023-07-24
  วันหมดอายุ: 2026-07-23
  ขอบเขต/ระยะ: The design,production of industrial thermoplastic material diaphragm valves,plastic ball valves, pneumatic actuators, chemical liquid valves(excluding products with requirement of license)
  ออกโดย: Beijing East Allreach Certification Center Co.,Ltd.
 • KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: ISO 14001:2015
  หมายเลข: USA23E42760R0M
  วันที่ออก: 2023-07-24
  วันหมดอายุ: 2026-07-23
  ขอบเขต/ระยะ: The design, production of industrial thermoplastic material diaphragm valves, plastic ball valves, pneumatic actuators, chemical liquid valves (excluding products with requirement of license)and related environmental management activities of involved sites
  ออกโดย: Beijing East Allreach Certification Center Co.,Ltd.
 • KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: ISO 45001:2018
  หมายเลข: USA23S22761R0M
  วันที่ออก: 2023-07-24
  วันหมดอายุ: 2026-10-23
  ขอบเขต/ระยะ: The design, production of industrial thermoplastic material diaphragm valves, plastic ball valves, pneumatic actuators, chemical liquid valves (excluding products with requirement of license) and related occupational health and safety management activities
  ออกโดย: Beijing East Allreach Certification Center Co.,Ltd.